broken lines (collection 26)

Sa bawat boses na aking pinakikinggan,
dalawang bagay ang kailangan maintindihan.
Ano ba ang rason ng kanyang tinatawagan?
Magiging masaya ba siya sa iyong pagtugon?
Continue reading

Advertisements